Tuleohutusalane meelespea

Häirekeskuse number: 112

I. VÕIMALIKUD TULEOHUD JA NENDE ENNETAMINE

• Võimalik tuleoht: suitsetamisrežiimi rikkumine ja lahtise tule kasutamine.
• Arengustsenaarium: suitsetamise ja lahtise tule kasutamise tagajärjel võivad kõige tõenäolisemalt süttida hotellitoad, majaesised prügikastid. Samuti võivad aknast äravisatud kustutamata suitsukonid lennata kõrvaltoa akna sisse ning naaberhoonetesse.
• Tegevus(ed) tuleohu ennetamiseks: suitsetamine hosteli ruumides on rangelt keelatud – suitsetamine on lubatud ainult spetsiaalselt sisustatud suitsuruumides. Tubade ustele on paigaldatud hoiatav info „mitte suitsada“. TUPPA ON PAIGUTATUD SUITSUANDURID! Suitsuanduri rikkumise eest – leppetrahv 50,-€. Küünalde kasutamine hotellitubades ei ole lubatud. Mujal tohib küünlaid kasutada ainult personali pideva järelevalve all.

• Võimalik tuleoht: masinate või seadmete rikked.
• Arengustsenaarium: masinate või seadmete rikked võivad olla erinevad, kuid peamiselt on nendeks köögiseadmete rikked, mille tulemusena võivad süttida köögi-ja kohvikuruumid.
• Tegevus(ed) tuleohu ennetamiseks: hooldada ja puhastada seadmeid ja masinaid neile ette nähtud sagedusega ja korras. Rikketunnuste ilmnemisel tagada kohe seadme hooldus või remont. Isiklike elektriküttekehade ja kergestisüttivate materjalide hoidmine ja kasutamine hostelitoas on keelatud! Selle punkti rikkumise eest – leppetrahv 50,-€.

• Võimalik tuleoht: elektriseadmete rike
• Arengustsenaarium: elektriseadmete rikkeks võib olla arvutite, pikendusjuhtmete, elektrijuhtmete jms elektriseadmete ja paigaldiste rike, mistahes hoone osas ja põhjustada tulekahju.
• Tegevus(ed) tuleohu ennetamiseks: hotell hoiatab külastajaid mitte jätma elektriseadmeid järelevalveta. Toast lahkudes, peavad külalised lülitama välja elektriseadmed, mis ei ole mõeldud ööpäevaringseks kasutamiseks (arvutid, raadiod, lambid, kohvimasinad jne). Õnnetuste vältimiseks palume külalisi kontrollida visuaalselt enda elektriseadmete ja -juhtmete korrasolekut ning vajadusel teha täiendavat hooldust või informeerida riketest administraatorit.

II. TULEKAHJUST TEAVITAMINE JA TEGUTSEMINE (igaühe kohustused)

a). Kui AVASTAD TULEKAHJU:

a.1. PÄÄSTA! Ära sea oma elu ohtu!
TULEKAHJU KORRAL PÄÄSTA ENNE INIMENE, SIIS VARA!

a.2. TEAVITA hoones viibivaid inimesi.
TULEKAHJUST TEAVITAB SEE, KES TULEKAHJUST TEADA SAI – TULEKAHJUST TEAVITAMINE ON KÕIGI KOHUSTUS!
vajuta lähimat tulekahju teatenuppu ja käivita häirekellad
kasuta enda häält, karju: “Tulekahju!”

a.3. HELISTA 112 ja teavita sellest otsekohe hosteli vastuvõttu.
112-le saad helistada ka siis, kui telefonis puudub SIM-kaart või operaator on keelanud väljuvad kõned.
ATS häiresüsteem on ühendatud 112-ga, mis tähendab, et häire korral läheb teade Häirekeskusesse automaatselt, sellest hoolimata tuleb tulekahju korral alati ka ise helistada. Ära jää lootma sellele, et keegi teine helistab või ATS süsteem saadab automaatse teate!

a.4. KUSTUTA!
Kui see ei ohusta sinu elu ja tervist ning oskad, asu alati tuld kustutama!

NB! KUI KAHTLED ENDA OSKUSTES JA TULEKAHJU KUSTUTAMISE VÕIMALIKKUSES, SIIS JÄRGI PÕHIMÕTET – PAREM OLLA SURMKINDEL KUI KINDLALT SURNUD.

b. Kui KUULED HÄIREKELLA KATKEMATA HELINA tulekahju:

b.1. See on sulle infoks – EVAKUATSIOONI ALGUSE MÄRGUANNE!

b.2. EVAKUATSIOONI JUHIS:
vali kiiremini läbitav ohutu evakuatsioonitee ja väljapääs;
järgi evakuatsioonimärgistust;
võta kaasa ainult äärmiselt vajalik;
väljudes ustest veendu, et see oleks ohutu –enne ukse avamist katsu käeseljaga ust alustades altpoolt ja liikudes üles. Kui uksealumise ja ülemise osa temperatuurid erinevad, võib tulekahju olla juba ukse taga. Ust avades hoidu võimalusel ukse taha, et kaitsta end pistleegi ja temperatuuri eest;
sule enda järel uksed ja aknad takistamaks õhu juurdevoolu;
suitsuses ruumis liigu madalal (vajadusel roomates) ning mööda seina-ääri;
treppidel liigu ettevaatlikult, vajadusel „tuletõrjuja sammul“ (toetudes tagumisele jalale kompab esimene eesolevat pinda) –püsti kõndimine on võimalik vaid siis, kui ruumid ei ole suitsu täis;
ukseavadest väljudes liigu rahulikult, kuna just seal tekib tavaliselt tropp;
Hoonest väljudes liigu kohe kogunemiskohta!

b.3. KOGUNEMISKOHT: Kroodi 6 – lipumastide juures.

b.4. Kui evakueerumine välja ON VÕIMATU:
evakueeru lähimasse ohutusse tuletõkkesektsiooni või tulekahjust haaramata ruumi;
tihenda võimalikud avad niisutatud riideesemetega/tekstiiliga;
anna päästetöötajatele endast märku kõikvõimalike vahenditega (lehvita aknalt, karju).

Soovime Teile mõnusat ja turvalist aegaveetmist!

Administratsioon